Aktualności

 

Informacje dla Pacjentów dotyczące recept na leki refundowane:

wystawianie recept na leki refundowane jest możliwe w przypadku okazania w rejestracji lub podczas wizyty lekarskiej aktualnego dowodu poświadczającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.