Łuszczyca

Jest niezakaźną, przewlekłą i nawrotową chorobą skóry.

Do dziś nie wynaleziono skutecznego leku, który całkowicie wyleczyłby łuszczycę. Uważa się, że za rozwój choroby, obok zaburzeń immunologicznych (układu odpornościowego) odpowiedzialne są cechy genetyczne oraz czynniki środowiskowe.

Choroba może ujawnić się w każdym wieku. Istnieją jednak dwa typowe podziały zachorowań - między 15 a 25 rokiem życia oraz po 40 urodzinach. Z tego powodu wyróżniono dwa typy łuszczycy:
- typ I - ujawnia się w młodym wieku, częściej występuje również u innych członków rodziny. Zmiany mogą mieć                charakter licznych, rozsianych grudek i tarczek łuszczycowych.

- typ II - pierwsze objawy występują pomiędzy 40 a 60 r.ż. Często bez innych przypadków choroby w rodzinie.                    Zazwyczaj przebiega w postaci tzw. stacjonarnej (pojedyncze ogniska zajmujące łokcie, kolana, skórę                  głowy, łydki i okolicę krzyżową).

Łuszczyca u większości osób lokalizuje się w charakterystycznych miejscach - łokciach i kolanach, w okolicy krzyżowej i na skórze głowy. Przebiega inaczej u każdej osoby. Istnieje szereg czynników modyfikujących jej przebieg np. stan zdrowia, stosowane leki, tryb życia, podatność na stres, występowanie łuszczycy w rodzinie i wieku pacjenta, w jakim się pojawia.

Chorobę rozpoznaje dermatolog na podstawie charakterystycznych objawów i informacji uzyskanych w rozmowie z pacjentem.     

Nie wykonuje się żadnych badań laboratoryjnych w celu rozpoznania łuszczycy.

W leczeniu łuszczycy stosuje się głównie leki miejscowe. Prowadzi się również leczenie światłem - tzw. fototerapia. Naświetlanie lecznicze stosuje się zwykle u osób z wysiewną postacią łuszczycy oraz chorych ze zmianami opornie reagującymi na leki miejscowe. Jeśli chodzi o leczenie ogólne, to do tej pory nie wynaleziono niestety żadnej cudownej "tabletki" na łuszczycę. Istnieje jednak szereg leków ogólnych, które można zastosować u osób z cięższymi postaciami choroby. Przed włączeniem terapii ogólnej należy wykonać szereg badan dodatkowych i upewnić się, że u danego pacjenta nie ma przeciwwskazań do jej stosowania.

Najnowszym osiągnięciem w leczeniu łuszczycy są leki biologiczne. Jednakże stale prowadzone są badania nad ich skutecznością i bezpieczeństwem.