Znamiona

To nieprawidłości rozwojowe skóry, które mają głównie charakter wrodzony. Istnieje wiele klasyfikacji znamion, jednak ta kluczowa dzieli znamiona na melanocytowe, naskórkowe, znamiona wychodzące z gruczołów łojowych, znamiona naczyniowe i wychodzące z gruczołów potowych.

Niepokojące są znamiona melanocytowe. Jest to najczęstszy powód wizyty pacjenta u lekarza. Największy problem stanowi czerniak, który zagraża życiu chorego. Rozwija się w około 80% na bazie znamion barwnikowych, już istniejących a o rokowaniu decyduje wczesne rozpoznanie oraz radykalne postępowanie chirurgiczne.

Pacjenci z licznymi znamionami barwnikowymi powinni przestrzegać następującyh zasad:

  • stosowanie kremów z wysokim filtrem od wczesnego dzieciństwa
  • stosowanie okularów przecisłonecznych
  • zakładanie odzieży ochronnej
  • unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne
  • zakaz opalania w solarium